In verband met het Corona virus en de daling van het aantal OV-reizigers heeft Mediahuis Nederland B.V. besloten om met ingang van 23-03-2020 te stoppen met de verspreiding van de papieren editie van Metro.
zoek speurder

Zoek een Speurder

Heeft u een Speurder in de krant gezien en wilt u hem nogmaals bekijken.
Zoek dan hier door de advertenties van afgelopen 30 dagen.
De Speurders van 29-juni uit de landelijke, regionale en lokale dagbladen


| advertenties van 28-juni | advertenties van 30-juni | volgende 50 advertenties van 29-juni |

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen Luneta Holding Company 1 B.V. en Luneta Mannheim Casterfeldstr. Immobilien B.V. beiden gevestigd te Amsterdam, met adres: Gustav Mahlerplein 121, 1082 MS Amsterdam, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen Luneta Holding Company 1 B.V. en Luneta Ulm Immobilien B.V. beiden gevestigd te Amsterdam, met adres: Gustav Mahlerplein 121, 1082 MS Amsterdam, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.  

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen Luneta Holding Company 1 B.V. en Luneta Holding Company 2 B.V. beiden gevestigd te Amsterdam, met adres: Gustav Mahlerplein 121, 1082 MS Amsterdam, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, GoudGrijs Franchise B.V., statutair gevestigd te Tilburg en ProfessionalsPlus B.V., statutair gevestigd te Tilburg, beide als adres hebbende Talent Square 337 te 5038 LX Tilburg, hebben op 26-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Terex European Holdings B.V. gevestigd te Amsterdam, per adres Zuidplein 126, Toren H, 15e verdieping, 1077 XV te Amsterdam en Genie Industries B.V. gevestigd te Wassenaar, per adres Boekerman 5, 4751 XK te Oud Gastel, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormelde adressen neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Medisch Centrum Leeuwarden B.V. en B.V. Bariatrisch Centrum Leeuwarden, beide gevestigd te Leeuwarden en beide als adres hebbende Henri Dunantweg 2 te Leeuwarden, hebben op 26-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Konijnenkamp Beheer B.V. (als verkrijgende vennootschap), statutair gevestigd te Amsterdam en Rhienderstein B.V. (als verdwijnende vennootschap), statutair gevestigd te Apeldoorn, beide als adres hebbende Konijnenkamp 29, 7361 DD Beekbergen, hebben op 29-06-2020 een voorstel tot juridische fusie met de daarbij vereiste stukken als bedoeld in titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en op voormeld adres neergelegd. De verkrijgende vennootschap is voornemens middels bestuursbesluit tot de fusie te besluiten.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, De Ruiter '61 Holding B.V. statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs en Vinja B.V. statutair gevestigd te gemeente De Bilt, beide als adres hebbende Sweelincklaan 104 te 3723 JH Bilthoven, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek langs elektronische weg in het handelsregister openbaar gemaakt en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Van der Meel Beheer B.V. gevestigd te Leiden, als adres hebbende Draadbaan 19, 2352 BM te Leiderdorp, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Crataegus Beheer B.V. gevestigd te Dorst en E. van Gool B.V. gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant), beide als adres hebbende Baarschotsestraat 22 te Dorst, hebben op 26-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek op het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Dakota Beheer B.V. (als verkrijgende vennootschap) en iambnb Holding B.V. (als verdwijnende vennootschap), beide statutair gevestigd te Amsterdam, beide als adres hebbende Singel 462, 1017 AW te Amsterdam, hebben op 29-06-2020 een voorstel tot juridische fusie met de daarbij vereiste stukken als bedoeld in titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en op voormeld adres neergelegd. De verkrijgende vennootschap is voornemens middels bestuursbesluit tot de fusie te besluiten.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Vinja B.V. statutair gevestigd te gemeente De Bilt en Derbri Beheer N.V. statutair gevestigd te Culemborg, beide als adres hebbende Sweelincklaan 104 3723 JH te Bilthoven, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek langs elektronische weg in het handelsregister openbaar gemaakt en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partijen bij de voorgenomen juridische afsplitsing, Victorem Investments N.V., gevestigd te Roosendaal en VI Media B.V., gevestigd te Roosendaal, beiden met adres: Visdonkseweg 22 te Roosendaal, hebben de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


In verband met een voorgenomen besluit tot een juridische fusie tussen Technisch Toeleveringsbedrijf Hersbach B.V., gevestigd te Schiedam, adres: Jan van Galenstraat 55, 3115 JG Schiedam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24196086 en Hogefa Holding B.V., gevestigd te Rotterdam, adres: Thurledeweg 85, 3044 ER Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24148681, maken deze vennootschappen bekend dat de stukken genoemd in art. 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek langs elektronische weg openbaar zijn gemaakt bij het handelsregister en neergelegd op voormelde adressen.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Bas Neon Holding B.V. gevestigd te Leiden, als adres hebbende Vlietweg 60 te Leiden, heeft de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister te Den Haag en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Longhoorn B.V. gevestigd te Naaldwijk, gem. Westland en J.C.Q. Olsthoorn Holding B.V. gevestigd te Monster, gem. Westland, beide als adres hebbende Galgeweg 3 te Naaldwijk, gem. Westland, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Rodenburg Alkema Beheer B.V. gevestigd te Franeker en Torenbosch Beheer B.V. gevestigd te Jutrijp, beiden als adres hebbende Noord 20 te 8801 KP Franeker, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd. Het bestuur van de verkrijgende vennootschap is voornemens zelf tot fusie te besluiten.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Viro Holding B.V. gevestigd te 's-Gravendeel en Meesburg B.V. gevestigd te 's-Gravendeel, beide als adres hebbende Beneden Havendijk 109 te 's-Gravendeel, hebben op 29-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister te Rotterdam en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, A.J.J.M. van Iersel Holding B.V. gevestigd te Made, als adres hebbende Zijlbergseweg 31 te Made, heeft de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Poellaan Beheer B.V. gevestigd te Lisse, kantooradres Leidsestraat 170 te Hillegom (KvK nummer 28099369), heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Pluimveebedrijf De Jong B.V. gevestigd te Waddinxveen, adres Sint Jansweg 20 te Venlo en Kipster Beuningen B.V. gevestigd te gemeente Venlo, adres Hosterdstraat 1 te Beuningen, hebben op 26-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormelde adressen neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Compaxo Onroerend Goed B.V. gevestigd te Gouda, als adres hebbende Schielands Hoge Zeedijk 35 te 2802 RC Gouda, heeft de stukken als bedoeld in de artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partijen bij de voorgenomen juridische splitsing, Kuukelekuu B.V., Kohi B.V., Kalili B.V. en Roodwild B.V., allen gevestigd te IJsselstein en kantoorhoudende Achtersloot 103 te IJsselstein, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:334h en 2:334aa Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische afsplitsing, Goes Beheer B.V. gevestigd te Ammerzoden, als adres hebbende Wordragensestraat 3 te Ammerzoden, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, A.G.M. Molnár Holding B.V. gevestigd te Garderen, als adres hebbende Calcariaweg 15 te Putten, heeft de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Piet van Michiel Beheer B.V. gevestigd te Rijnsburg en Van Egmond Onroerend Goed B.V. gevestigd te Rijnsburg, beide als adres hebbende De Roysloot 8a te 2231NZ Rijnsburg, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, M & A van Loon Beheer B.V. gevestigd te Vlaardingen, per adres Stationsweg 7 te 3214 VJ Zuidland en W. van Trigt Beheer B.V. gevestigd te Zuidland, per adres Nijverheidstraat 2 te 3214 CL Zuidland, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormelde adressen neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, DJS Holding B.V. gevestigd te Texel en Marc Schuijl Beheer B.V. gevestigd te Texel, beide als adres hebbende Verzetstraat 17 te Den Burg, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, K&A Vastgoed B.V. gevestigd te Texel en Dros' Magazijnen B.V. gevestigd te Texel, beide als adres hebbende Waalderstraat 2 te Den Burg, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische afsplitsing, W. Hack Holding B.V. gevestigd te Kruisland, als adres hebbende Rucphensebaan 58 te 4706 PJ Roosendaal, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Heeg Holding B.V. gevestigd te Bergen NH, als adres hebbende Zeeweg 52 te 1931 VL Egmond aan Zee, heeft de stukken als bedoeld in het artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Holding Van Putten B.V gevestigd te gemeente Terneuzen, Van Putten Vastgoed ZVL B.V. gevestigd te Terneuzen en Van Putten Vastgoed MZ B.V. gevestigd te Goes, alle als adres hebbende Waterhyacint 5 te 4533 RD Terneuzen, hebben op 29-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek en het verslag als bedoeld in artikel 2:328 lid 5 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische afsplitsing, R.W.M. Beheermaatschappij B.V. gevestigd te Roosendaal, als adres hebbende Rucphensebaan 58 te 4706 PJ Roosendaal, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Bureau MMX B.V. gevestigd te Bergambacht, per adres Transportstraat 51 te Bergambacht, M. Broer Beheer B.V. gevestigd te Stolwijk, per adres Frans Halstraat 56 te Stolwijk en E. Verdoold Beheer B.V. gevestigd te Stolwijk, per adres Frans Halsstraat 43 te Stolwijk, hebben op 25-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek en het verslag als bedoeld in artikel 2:328 lid 5 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister te Rotterdam en op voormelde adressen neergelegd. Bureau MMX B.V. is voornemens bij bestuursbesluit tot fusie te besluiten.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Hulshof Beheer B.V., Isathe B.V. en Hulshof Vast Goed B.V., allen gevestigd te Doetinchem, allen als adres hebbende Expeditieweg 3 te Doetinchem, hebben op 23-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, A. van der Toorn Holding B.V. gevestigd te Leiden en Acodeq Vastgoed B.V. gevestigd te Leiden, beide als adres hebbende Duinroos 7 te 2202 DA Noordwijk, hebben op 25-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Beheermaatschappij De Gruyter & De Jong B.V. gevestigd te Bergambacht en C. en L. de Jong Holding Bergambacht B.V. gevestigd te Bergambacht, beide als adres hebbende Provincialeweg 9 te Bergambacht, hebben op 24-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister te Rotterdam en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


Disqounts International B.V., DisQounts WholesaleXL B.V., DisQounts HandlingXL B.V., DisQounts EcomXL B.V. en DisQounts MarketplacesXL B.V., alle met adres Kraijenhoffstraat 137 A te Amsterdam, hebben de stukken als bedoeld in art. 2:314 BW in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Automobielbedrijf De Gruyter en De Jong Bergambacht B.V. gevestigd te Bergambacht en Beheermaatschappij De Gruyter & De Jong B.V. gevestigd te Bergambacht, beide als adres hebbende Provincialeweg 9 te Bergambacht, hebben op 24-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister te Rotterdam en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Piet van Es Holding B.V. gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, als adres hebbende Buitendams 128 te Hardinxveld-Giessendam, heeft op 25-06-2020 de stukken als bedoeld in het artikel 2:334h met toepassing van het bepaalde in artikel 2:334hh lid 2 van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partijen bij de voorgenomen juridische splitsing, S. Kwakernaak Holding B.V. gevestigd te Polsbroek en G.P. Kwakernaak Holding B.V. gevestigd te Polsbroek, beide als adres hebbende Oranjekade 29A te Polsbroek, hebben de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, G.A. van Dijk & Zoon Beheer B.V. gevestigd te Maasland, als adres hebbende Oude Veiling 4 te Maasland, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, JK Instituut B.V. gevestigd te Utrecht, per adres Beneluxlaan 901 te 3526 KK Utrecht en Ergatis B.V. gevestigd te Amsterdam, per adres Keizer Karelplein 32 F te 6511NH Nijmegen, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormelde adressen neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Emra Beheer B.V. gevestigd te 's-Gravenhage en Altman Dental Care B.V. gevestigd te 's-Gravenhage, beide als adres hebbende Frankenslag 345 te (2582 HP) 's-Gravenhage, hebben op 25-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


SMQ Group B.V., SMQ Projecten B.V., SMQ IT Solutions B.V., SMQ Personeel B.V. en SMQ Consultancy B.V. alle met adres Welbergweg 80 te 7556 PE Hengelo, hebben de stukken als bedoeld in art. 2:314 BW in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd. SMQ Group B.V. heeft het voornemen om bij bestuursbesluit tot fusie te besluiten.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen ANFRAKO Beheer B.V. gevestigd te Enschede en Vanroy B.V. gevestigd te Enschede, beide als adres hebbende Brinkpoortstraat 28 te Deventer, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Koeltechnisch Buro De Laat B.V. gevestigd te Ammerzoden en De Laat Projects B.V. gevestigd te Ammerzoden, beide als adres hebbende Wordragensestraat 1a te 5324 JL, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek en het verslag als bedoeld in artikel 2:328 lid 5 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister te Eindhoven en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


Het bestuur van Jacob Wiskerke Holding B.V., gevestigd te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, deelt mee dat door haar een voorstel tot juridische (af)splitsing met bijlagen is gedeponeerd bij het handelsregister, alsmede ten kantore van voormelde vennootschap: Stationsweg 8, 4416 PJ Kruiningen, alwaar zij tezamen met de overige in de wet genoemde stukken ter inzage ligt voor de in de wet genoemde personen gedurende de wettelijke termijn.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Holding Henri Witte B.V. gevestigd te Weert, als adres hebbende Nieuwe Markt 7 te Weert, heeft de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische splitsing, Camebro Beheer B.V., statutair gevestigd te Prinsenbeek, als adres hebbende Veenakker 38 te Prinsenbeek, heeft de stukken als bedoeld in het artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

 • Dagblad de Telegraaf op 29-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie