In verband met het Corona virus en de daling van het aantal OV-reizigers heeft Mediahuis Nederland B.V. besloten om met ingang van 23-03-2020 te stoppen met de verspreiding van de papieren editie van Metro.
zoek speurder

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische zuivere splitsing ex 2:334cc van het Burgerlijk Wetboek, Huisman Vloeren Beheer B.V. (handelsregisternummer 17138928) gevestigd te 's-Hertogenbosch, als adres hebbende Boterweg 57 te 's-Hertogenbosch, heeft op 26-06-2020 de stukken als bedoeld in de artikelen 2:334h en 2:334aa van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd. Meewis Notarissen te Waalwijk.

Deze advertentie is als volgt in de krant in de winkel Zaken & transacties geplaatst:

stukken bedoeld artikelen burgerlijk

Deze advertentie heeft in de volgende kranten gestaan:


editieop datumrubriekmillimetersopgave datummillimeter prijs
DDT Dagblad de Telegraaf di 30 jun 2020 Juridische mededelingen 2 kolommen X 21.0 millimeter 28 jun 2020 21:41 € 3.79