In verband met het Corona virus en de daling van het aantal OV-reizigers heeft Mediahuis Nederland B.V. besloten om met ingang van 23-03-2020 te stoppen met de verspreiding van de papieren editie van Metro.
zoek speurder

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Duijvesteijn en Zonen B.V. gevestigd te Rotterdam, als adres hebbende Hoge Geest 5 te Naaldwijk en de nog op te richten vennootschap Beyond PvK 1 B.V. te vestigen te Rotterdam, hebben op 30-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Deze advertentie is als volgt in de krant in de winkel Zaken & transacties geplaatst:

rotterdam hebben stukken bedoeld

Deze advertentie heeft in de volgende kranten gestaan:


editieop datumrubriekmillimetersopgave datummillimeter prijs
DDT Dagblad de Telegraaf di 30 jun 2020 Juridische mededelingen 2 kolommen X 18.0 millimeter 28 jun 2020 21:48 € 3.79