In verband met het Corona virus en de daling van het aantal OV-reizigers heeft Mediahuis Nederland B.V. besloten om met ingang van 23-03-2020 te stoppen met de verspreiding van de papieren editie van Metro.
zoek speurder

Zoek een Speurder

Heeft u een Speurder in de krant gezien en wilt u hem nogmaals bekijken.
Zoek dan hier door de advertenties van afgelopen 30 dagen.
Alle advertenties met het woord richten uit de landelijke, regionale en lokale dagbladen

Advertentietekst


Bij het Handelsregister en op navolgend adres zijn gedeponeerd de in 2:334h Burgerlijk Wetboek voorgeschreven stukken in verband met de voorgenomen juridische (af)splitsing van Software Investments B.V., gevestigd te Rotterdam, feitelijk adres Vinkenkade 77 - 155, 3645 BX Vinkeveen, de splitsende vennootschap, en de bij de splitsing op te richten Charlie Corporation B.V., te vestigen te Utrecht, de verkrijgende vennootschap.

Plaatsing(en)

  • Dagblad de Telegraaf op 01-juli in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Duijvesteijn en Dochters B.V. gevestigd te Rotterdam, als adres hebbende Dwarshaak 34 te Hoek van Holland en de nog op te richten vennootschap Beyond PvK 2 B.V. te vestigen te Rotterdam, hebben op 30-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

  • Dagblad de Telegraaf op 30-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De te fuseren rechtspersonen, Duijvesteijn en Zonen B.V. gevestigd te Rotterdam, als adres hebbende Hoge Geest 5 te Naaldwijk en de nog op te richten vennootschap Beyond PvK 1 B.V. te vestigen te Rotterdam, hebben op 30-06-2020 de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Plaatsing(en)

  • Dagblad de Telegraaf op 30-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


Bij het Handelsregister en op navolgend adres zijn gedeponeerd de in 2:334h Burgerlijk Wetboek voorgeschreven stukken in verband met de voorgenomen juridische (af)splitsing van Software Investments B.V., gevestigd te Rotterdam, feitelijk adres Vinkenkade 77 - 155, 3645 BX Vinkeveen, de splitsende vennootschap, en de bij de splitsing op te richten Charlie Corporation B.V., te vestigen te Utrecht, de verkrijgende vennootschap.

Plaatsing(en)

  • Dagblad de Telegraaf op 26-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische afsplitsing, G. Konings Holding B.V. gevestigd te Roosendaal, als adres hebbende Meirestraat 5a te 4705 RG Roosendaal, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd. Het betreft afsplitsing naar de op te richten vennootschap Geanko Vastgoed B.V.

Plaatsing(en)

  • Dagblad de Telegraaf op 25-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie

Advertentietekst


De partij bij de voorgenomen juridische afsplitsing, G. Konings Holding B.V. gevestigd te Roosendaal, als adres hebbende Meirestraat 5a te 4705 RG Roosendaal, heeft de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek in het handelsregister en op voormeld adres neergelegd. Het betreft afsplitsing naar de op te richten vennootschap Kerava Holding B.V.

Plaatsing(en)

  • Dagblad de Telegraaf op 25-juni in de rubriek Zaken & transacties Juridische mededelingen

Bekijk de details van deze advertentie